Wycieczki Rodzinne

 Rodzinne wycieczki organizowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zapraszamy.

 

Zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę

Oświadczenie na wyjazd dziecka z rodzicem

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

http://gok.miedzna.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin-wycieczek.pdf