Salka Gilowice

Wysokość zryczałtowanych stawek opłat za korzystanie z salki wraz z zapleczem kuchennym, jego wyposażeniem oraz pomieszczeniami przynależnymi, zlokalizowanej w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach:

  1. 400,00 zł brutto za pełną dobę w okresie grzewczym,

  2. 340,00 zł brutto za pełną dobę w okresie poza sezonem grzewczym,

  3. 30,00 zł brutto za godzinę w okresie grzewczym,

  4. 25,00 zł brutto za godzinę poza sezonem grzewczym

  5. Cennik za wypożyczenia krzeseł i stołów będących na wyposażeniu salki w Gilowicach:

          – krzesło: 5,00 zł brutto za 1 sztukę;         

          – stół: 10,00 zł brutto za sztukę.

Stawki opłat zryczałtowanych uwzględniają koszty zużycia mediów oraz opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.