Salka Gilowice

Wysokość zryczałtowanych stawek za korzystanie z salki wraz z zapleczem kuchennym, jego wyposażeniem oraz pomieszczeniami przynależnymi, zlokalizowanej w budynku
przy ul. Wojciecha Korfantego 70 w Gilowicach:

  1. 230,00 zł brutto za pełną dobę w okresie grzewczym,

  2. 195,00 zł brutto za pełną dobę w okresie poza sezonem grzewczym,

  3. 25,00 zł brutto za godzinę w okresie grzewczym,

  4. 20,00 zł brutto za godzinę poza sezonem grzewczym

Stawki opłat zryczałtowanych uwzględniają koszty zużycia mediów oraz opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.