Regulamin

Regulamin  

Jubileuszowego XXV Regionalnego Turnieju Recytatorskiego

VIII Konkursu Poezji Śpiewanej

Miedźna` 2016

16-17 listopada Dom Kultury Wola

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli

                                      Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

 

ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU:

 

 * popularyzacja literatury polskiej,

 * zainteresowanie sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka oraz gwary śląskiej,

 ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. „żywego słowa”,

 * inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi;

 * propagowanie poezji i piosenki poetyckiej wśród młodzieży;

 * kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej.

 

KONKURSY I KATEGORIE

 

Uczestnicy prezentować się będą w konkursach:  głównym,  gwarowym  i poezji śpiewanej

 

w 3 kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej,
  2. uczniowie gimnazjum,
  3.        uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 

  1.  konkurs główny uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment prozy –  

    wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

    Tak wiersz jak i proza muszą być wybrane spoza kanonu lektur szkolnych!

 

  1. konkurs gwarowy uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment gawęd autorów

   śląskich lub autorów związanych ze Śląskiem – wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

 

  1. konkursu poezji śpiewanej uczestnicy muszą zaprezentować 2 utwory śpiewane – wystąpienie nie    może trwać dłużej niż 10 minut.(Do akompaniamentu może być stosowany instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie półplayback. Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych.)

Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej lub  utwory z tekstem własnym.

KRYTERIA OCENY

 

Organizatorzy powołają Jury Turnieju, które oceni:

– dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dobór, który powinien być zgodny z    

 wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać jego możliwości odtwórczych)

– dykcję,

– interpretację,

– ogólny wyraz artystyczny;

– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

– oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,

 

NAGRODY

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w turnieju.

Laureaci turnieju otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.   

Nagrodę Grand Prix otrzyma najlepszy uczestnik turnieju.

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Koszty podróży uczestników, pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

* Uczestnicy Turnieju otrzymają bezpłatny posiłek w dniu występu.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących.

* Zgłoszenie się do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania niniejszego regulaminu Turnieju, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w Turnieju oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i Internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Turnieju.

 

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

 

Każdy z uczestników złoży w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

lub prześle pocztą wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia do 7 listopada br.

 

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane!

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ  W SALI WIDOWISKOWEJ DOMU KULTURY W WOLI

  1. PSZCZYNSKA 110

Szczegółowy program Turnieju dostępny będzie 10 listopada 2016 r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury: www.gok.miedzna.pl

 

Wszelkie informacje pod nr tel. (32)  211 83 91 lub (32) 448 92 53 kom. 512 237 423

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

e-mail: gok@gok.miedzna.pl