Regulamin

Regulamin

XXVII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego

15 listopada 2018

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli

                                          Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

 

ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU:

  * popularyzacja literatury polskiej,

  * zainteresowanie sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka oraz gwary śląskiej,

  ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. „żywego słowa”,

  * inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi;

 

KONKURSY I KATEGORIE

Uczestnicy prezentować się będą w konkursach:  głównym i gwarowym   

w 3 kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i gimnazjum,
  3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 

  1. konkurs główny uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment prozy

     wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

     Tak wiersz jak i proza muszą być wybrane spoza kanonu lektur szkolnych!

 

  1. konkurs gwarowy uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz oraz fragment gawędy autorów

    śląskich lub autorów związanych ze Śląskiem – wystąpienie nie może trwać dłużej niż 4 minuty.

 

REPERTUAR

Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej lub  utwory z tekstem własnym.

 

KRYTERIA OCENY

Organizatorzy powołają Jury Turnieju, które oceni:

– dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dobór, który powinien być zgodny z   

  wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać jego możliwości odtwórczych)

– dykcję,

– interpretację,

– ogólny wyraz artystyczny;

 

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w turnieju.

Laureaci turnieju otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.  

Nagrodę Grand Prix otrzyma najlepszy uczestnik turnieju.

Nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników nagrody przechodzą na własność organizatora turnieju.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Koszty podróży uczestników, pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

* Uczestnicy Turnieju otrzymają bezpłatny posiłek w dniu występu.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących.

* Zgłoszenie się do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do     

   przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury.

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz załącznika do Regulaminu imprezy do dnia 31 października br. na adres Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli,  ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: gok@miedzna.pl

 

Konkurs odbędzie się  w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli, ul. Pszczyńska 110

 

Szczegółowy program Konkursu dostępny będzie od 12 listopada 2018 r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury: www.gok.miedzna.pl

 

Wszelkie informacje pod nr tel. (32)  211 83 91 lub (32) 448 92 53 kom. 512 237 423 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)  e-mail: gok@miedzna.pl

 

Do pobrania: