• Program XXII Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
  • Misterium Męki Pańskiej w Domu Kultury w Woli
  • Konkursy wielkanocne: pisanka-kraszanka, kartka wielkanocna
  • Fitness dla kobiet w Domu Socjalnym w Górze

Bezpłatne zajęcia komputerowe i językowe

Informujmy, iż firma Code Training Sp. z o.o. będzie organizować szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz korzystania z komunikatorów, a także nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, firma zapewnia dostęp do komputerów…

Czytaj więcej >>