Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

 

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” został założony przez Panią Helenę Rozmus w 1979 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woli. Piętnastoosobowa grupa śpiewała w czasie uroczystości sołeckich, na weselach a także w kościele. Przez trzy lata przygrywał im na akordeonie Pan Stanisław Mroziewicz, później Pan Zygmunt Pyrek i Pan Władysław Wróblewski. W 1995 r. do grupy dołączyli mężczyźni oraz kapela rodzinna „Saternusy”. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie i rozpowszechnianie folkloru i wszelkich zachowanych tradycji ziemi pszczyńskiej. „Wolanie” przy doborze repertuaru wzorują się na starych pieśniach, tekstach i melodiach, dzięki czemu zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w festiwalach, przeglądach, biesiadach gminnych, wojewódzkich oraz krajowych.

Kierownikiem Zespołu jest Pani Halina Świadek. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem sprawuje Pan Zygmunt Pyrek.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora Zespołu, organizuje i finansuje wyjazdy Zespołu na przeglądy.

 

Próby Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

 

Próby Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”  odbywają się w Domu Kultury w Woli
w każdy czwartek  w godzinach od 18.00 do 21.00

 

 

 

Galeria zespołu