Dom Socjalny w Grzawie

TABELA OPŁAT ZA ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZEBRAŃ W SALI DOMU SOCJALNEGO W GRZAWIE
OBOWIĄZUJĄCA OD 4 GRUDNIA 2015

opłata za salę widowiskową
1 dzień (brutto)

190,00
+ media
wg wskazań
liczników

opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń
1 dzień (brutto)

110,00
+ media
wg wskazań
liczników

opłata za salę widowiskową
na stypę

(brutto)

95,00
+ media
wg wskazań
liczników

opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń
na stypę (brutto)

55,00
bez naczyń
+ media
wg wskazań
liczników

opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym
bez naczyń
na zabawę (brutto)

550,00
+ media
wg wskazań
liczników

   
opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym 
bez naczyń
na zabawę Sylwestrową
(brutto)

750,00
+ media
wg wskazań
liczników

   
opłata za salę widowiskową za godzinę (brutto)

30

   
opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń
za godzinę (brutto)

20

   
opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym bez naczyń dla placówek oświatowych, Rad Rodziców, organizacji społecznych na zabawy i bale sylwestrowe (brutto)

310,00
+ media
wg wskazań
liczników

   

Ryczałt za wywóz śmieci: 25,00 za 1 dzień 

 

CENNIK  ZA WYPOŻYCZENIE

Wypożyczenie stołu
(1 szt.) (brutto)

Wypożyczenie krzesła
(1 szt.) (brutto)

Wypożyczenie obrusu
(1 szt.) (brutto)

8,50

5,50

3,50