Ferie zimowe

* INFORMACJE POD NR TEL. GOK –  211 83 91,    448 92 53,    512 237 423 CK –     211 95 88,

ŚWIETLICA W II – tel. 512  910  537  * ZAPISY: Dom Kultury Wola, Centrum Kultury Wola

 Z WYJAZDOWYCH PROPOZYCJI i WARSZTATÓW MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI OD 7 LAT,

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

NASZA STRONA INTERNETOWA: www.gok.miedzna.pl, e-mail: gok@gok.miedzna.pl

FERIE Z GOK WSPÓŁFINANSOWANE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MIEDŹNA NA ROK 2017 r.