INFORMACJA ! STWÓRZ Z NAMI STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY MIEDŹNA NA LATA 2024-2030

Szanowni Mieszkańcy❗️
Urząd Gminy Miedźna przystępuje do prac analityczno-badawczych nad opracowaniem nowego dokumentu Strategii Rozwoju naszej Gminy, która stoi przed wieloma wyzwaniami w najbliższej przyszłości.
✅Oprócz prac analitycznych, częścią prac będzie również przeprowadzenie badania ankietowego.
👆Chcemy, by dokument Strategii był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców❗️
Ponieważ dokument ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wypełniając ją, będziecie mieli Państwo wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju naszej Gminy.
Ankieta ma na celu zarówno pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych, jak również ma pozwolić na wskazanie podstaw do określenia kierunków i działań rozwojowych.
Wystarczy kliknąć w link i odpowiedzieć na pytania:
➡️ankieta dla mieszkańców https://www.interankiety.pl/f/eEwmnjwP
➡️ankieta dla przedsiębiorców https://www.interankiety.pl/f/BApx2loA
Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy Miedźna na parterze budynku.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety🙂
Dziękujemy🌹