Polityka Prywatności

POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z witryny gok.miedzna.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej  z siedzibą w Woli (dalej: GOK)
  NIP: 6381607238 REGON: 072825463), 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, email: gok@gok.miedzna.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych GOK oświadcza, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. GOK kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1971 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych odbywają się na zasadach wskazanych w zakładce RODO.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, których gromadzenie i przetwarzanie odbywa się na podstawie – POLITYKA COOKIES.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, newsletter, i korzystania z innych usług świadczonych przez GOK.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. Niezależnie od powyższego informujemy, iż w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis GOK. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności uprzejmie informujemy jesteśmy do Państwa całkowitej dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.