Turniej Recytatorski

 

   

Protokół Jury

XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego oraz IX Konkursu Poezji Śpiewanej

Pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

Miedźna’ 2017

 

Jury XXVI  Regionalnego Turnieju Recytatorskiego oraz IX Konkursu Poezji Śpiewanej w składzie:

Jerzy Kuczera – Przewodniczący Jury

Ewa Polak – Walesiak,

Alojzy Lysko,

Michał Skiba,

po przesłuchaniu i ocenieniu w dniu 16 listopada 2017 r. 55 uczestników z Bojszów,  Pszczyny, Tychów, Oświęcimia, Brzeszcz, Bierunia, Kęt, Katowic, Pawłowic, Miedźnej, Woli, Frydku, Góry, Gilowic
zdecydowało, że:

a) W KONKURSIE GŁÓWNYM

w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych

I miejsce  – Zofia Mynarska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze                          

w kategorii uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum

I miejsceAleksandra Wojtala z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnej

II miejsce ex aequo – Wiktoria Małecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu

                                     Jakub Stanisławski ze Szkoły Podstawowej w nr 5   z Oddziałami Integracyjnymi Tychach

III miejsce ex aequo – Zuzanna Lisowska ze Szkoły Podstawowej w nr 5 Tychach z Oddziałami Integracyjnymi Tychach

                                      Oliwia Konarska ze Szkoły Podstawowej w nr 5 Tychach z Oddziałami Integracyjnymi Tychach

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I miejsceIga Kania z I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach im. L. Kruczkowskiego w Tychach

II miejsce -Florentyna Matejko z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Ks. S. Konarskiego  w Oświęcimiu

III miejsce ex aequo – Aleksandra Dudek z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu

                                            Marcin Majerski z Powiatowego Zespołu Szkół nr 6 im. K. Bielenina w Brzeszczach

                                           Julia Babińska z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Ks. S. Konarskieg  w Oświęcimiu

b) W KONKURSIE GWAROWYM

w kategorii uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowych

I miejsce – Bartłomiej Szojda ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

II miejsce – Zofia Niesyto ze Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza z Bojszów

w kategorii uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i klasy II i III  gimnazjum

I miejsceZofia Pławecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

II miejsceAdrian Pękala z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnej

c) W KONKURSIE POEZJI ŚPIEWANEJ

w kategorii uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i klasy II i III  gimnazjów

I miejsce   –   Zofia Pławecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

II miejsce  –  Emilia Pomietło z Zespołu Szkół w Woli

III miejsce –  Magdalena Komandera z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnej

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Krzysztof Koczur z Powiatowego Zespołu Szkół nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach

II miejsce ex aequoMonika Krajniewska z Powiatowego Zespołu Szkół nr 9 M. Dąbrowskiej w Kętach

                                          Weronika Sochacka z Liceum Ogólnokształcącego im. Z .Religi  w Gilowicach

                                            Patrycja Sroka z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Ks. S. Konarskiego   w Oświęcimiu

III miejsceAnna Dewor z Centrum Muzyki nad Rawą w Katowicach        

Wszyscy  uczestnicy XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci Turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

JURY postanowiło, że Nagrodę GRAND PRIX XXVI Regionalnego Turnieju Recytatorskiego Miedźna` 2017 w kwocie 500 zł otrzymuje Krzysztof Koczur z Powiatowego Zespołu Szkół nr 9 w Kętach

Podsumowanie:

Jury składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za udział w konkursie oraz wysoki poziom przygotowanych prezentacji. Jury cieszy się, że sztuka żywego słowa  rozpaliła serca oraz wyobraźnię recytatorów i widzów. Dziękuje Organizatorom za wzorowe przygotowanie turnieju, wspaniałe warunki przyjęcia uczestników i widzów, za stworzenie dekoracji, która podkreślała  nastrój i atmosferę konkursu oraz za profesjonalne przygotowanie techniczne konkursu poezji śpiewanej. Ze względu na ewidentny wzrost poziomu w kategorii poezja śpiewana Jury zwraca się z prośbą o pochylenie się nad myślą rozdzielenia konkursu na recytację oraz poezję śpiewaną i przyznawanie nagród Grand Prix w tych dwóch kategoriach. Niepokoi zanik zgłoszeń w kategorii gwara śląska. Członkowie Jury oferują pomoc w przygotowaniu repertuaru z zakresu gwary śląskiej dla wszystkich kategorii wiekowych.

Przewodniczący Jury  – Jerzy Kuczera

Ewa Polak – Walesiak         

Alojzy Lysko

Michał Skiba