Festiwal Folklorystyczny

Protokół Komisji
XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży
XXIV Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych

X Parady Ludowego Stroju Śląskiego
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

 

 

   

Komisja  w składzie:

Agnieszka Szymula – Etnolog, kustosz w Dziale Etnologii Muzeum Miejskiego w Tychach. Autorka wykładów, artykułów i publikacji dotyczących śląskiej kultury ludowej oraz scenariuszy wystaw etnograficznych, m.in.: „Stroje ludowe w woj. śląskim”, „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej”. Nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w kategorii „wystawy”. Ponadto: pomysłodawczyni i koordynator projektów badawczych realizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach: Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej oraz Wisła- wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego. Organizator wycieczek edukacyjnych propagujących dziedzictwo kulturowe woj. śląskiego (projekty: Pokażę Ci Górny Śląsk, Pokażę Ci ziemię pszczyńską, Szlakiem tyskich kościołów) oraz cyklu Spotkań z Tradycją prezentującego tradycje historycznej ziemi pszczyńskiej i ziem sąsiednich. Inicjatorka i realizatorka ogólnopolskich konkursów: Święty Franciszek w sztuce ludowej oraz  Św. Krzysztof w sztuce ludowej. Etnograf, pracownik Działu Tradycji Kultury Historycznej Ziemi  Pszczyńskiej Muzeum Miejskiego w Tychach.

Przewodniczący – dr Grzegorz Odoj– etnolog i antropolog kulturowy, pedagog. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego oraz w Katedrze Dziennikarstwa Akademii Ignatianum. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu etnologii Śląska i pogranicza śląsko-zagłębiowskiego. Popularyzator kultury i folkloru górnośląskiego. Współpracuje z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi (prasa, radio, telewizja) jako ekspert w zakresie problematyki regionalnej i społeczno-kulturowej. Współtwórca programów kursów i warsztatów dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej i wielokulturowej.

Tomasz Wrona pasjonat lokalnego stroju ludowego i etnografii, historyk, działacz społeczny.

 

Po obejrzeniu w dniu 26 maja 2018 r. występów konkursowych 23 zespołów ( 6 Zespołów dziecięcych i 17 Zespołów dorosłych), oceniając strój, język, rekwizyt, śpiew i taniec, wierność tradycji ludowej regionu pszczyńskiego, ogólny wyraz prezentacji  postanowił przyznać nagrody następującym Zespołom:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce  Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z Gminnego Przedszkola im. W. Chotomskiej nr 2
w Woli

II  miejsce Zespół „Miedźwianeczki” z Gminnego Przedszkola im. M. Kownackiej w Miedźnej

III  miejsce Zespół „Maśloczki” z Gminnego Przedszkola im.  J. Brzechwy w Górze

                     

Kategoria Szkoły: 

I  miejsce ex-aequo  – Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” ze Szkoły Podstawowej
                    im. S. Hadyny we Frydku oraz Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki”
                    z Pszczyńskiego Centrum Kultury

III miejsce – Zespół Dziecięco – Młodzieżowy „Radość” z Miejskiego Ośrodka Kultury
                      w Lędzinach

 

Nagrodę Grand Prix  XXIII Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w postaci Wolanki  otrzymują Zespoły Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” ze Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku oraz Zespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki” z Pszczyńskiego Centrum Kultury

 

Kategoria Dorośli:

Zespoły Śpiewacze

I miejsce  Zespół „Kobiórzanie” z Gminnego Domu Kultury w Kobiórze

II miejsce  Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Pszczyńskiego Ośrodka Kultury

III miejsce ex-aequo Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”z Bojszów , Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanie” z Pszczyńskiego Ośrodka Kultury, Zespół „Lędzinianie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Wyróżnienie – Zespół Integracyjno – Folklorystyczny „Folkowianie”

 

Zespoły Pieśni i Tańca

I miejsce  – Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli

II miejsce  Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice” z Pszczyńskiego Ośrodka Kultury

 

Zespoły Obrzędowe

III miejsce  – Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”

 

Nagrodę Grand Prix XXIV Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych w postaci Wolanki  otrzymuje: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli.

            W XXIII edycji Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży XXIV Regionalnego Festiwalu Zespołów Dorosłych i X Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego brały udział 23 zespoły –  6 zespołów dziecięcych i 17 zespołów dorosłych.  Komisja zauważa, że w Festiwalu wzięło udział niespodziewanie mało zespołów dziecięcych i młodzieżowych i najmniej zaprezentowało się zespołów obrzędowych. Swoistą tradycją naszych spotkań jest wysoki poziom wykonawczy. Wiele zespołów wystąpiło bez zbędnego efekciarstwa, dostrzec można było dążenie do autentyzmu. Zdumiewa różnorodność przedstawianych tematów, treści i form.  Docenić należy próby ożywiania dawnych zwyczajów i przypomnienia zajęć gospodarczych. Na szczególne uznanie zasługuje kreatywność i zaangażowanie członków i instruktorów zespołów. W większości przypadków prezentowano piękne stroje, obuwie lub jego brak, a wszystko to zgodne z kontekstem przedstawianych sytuacji i z dbałością o każdy szczegół. Komisja zwróciła też uwagę na sposób uczesania nawiązujący do tradycji. Warto zwrócić uwagę, że swoistym fenomenem są kapele, które co roku zachwycają swoim kunsztem i maestrią wykonawczą, pomimo iż niegdyś służyły zabawie i zarabianiu, dziś często grają dla szczytnej idei utrwalania i międzypokoleniowego przekazu tradycji muzycznych. Zdumiewa niezwykły poziom wykonawstwa wokalnego grup śpiewaczych. Fascynujący jest entuzjazm niektórych wykonawców, ich wystąpienia nie były koturnowe, kostyczne, ale pełne żywiołowości i energii. Komisja po raz kolejny podkreśla, jak ważna dla trwania regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego jest doświadczona kadra instruktorów zespołów.

Słowa podziękowania należy skierować do Organizatorów Festiwalu oraz do władz samorządowych za troskę o śląskie dziedzictwo kulturowe.

 

 

Agnieszka Szymula

dr Grzegorz Odoj

Tomasz Wrona

 

 

 

 

26 maja, 2018 r.