Dom Kultury w Woli

TABELA OPŁAT ZA ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZEBRAŃ W SALI DOMU KULTURY W WOLI
OBOWIĄZUJĄCA OD 4 GRUDNIA 2015

 

opłata za salę widowiskową
1 dzień (brutto)
170,00
+ media
wg wskazań
liczników
opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń 1 dzień (brutto) 120,00
+ media
wg wskazań
liczników
opłata za salę widowiskową na stypę
(brutto)
85,00
+ media
wg wskazań
liczników
opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń
na stypę (brutto)
60,00
+ media
wg wskazań liczników
opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym bez naczyń
na zabawę (brutto)
550,00
+ media
wg wskazań
liczników
   
opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym bez naczyń 
na zabawę Sylwestrową (brutto)
750,00
+ media
wg wskazań
liczników
   
opłata za salę widowiskową za godzinę (brutto) 30    
opłata za zaplecze kuchenne bez naczyń za godzinę (brutto) 20    
opłata za salę wielofunkcyjną 1 dzień
(brutto)
120,00
+ media
wg wskazań
 liczników
opłata za kuchnię z naczyniami 1 dzień
(brutto)
110,00
+ media
wg wskazań
liczników
opłata za salę wielofunkcyjną na stypę (brutto) 60,00
+ media
wg wskazań
liczników
opłata za kuchnię na stypę z naczyniami
(brutto)
55,00
+media
wg wskazań
liczników
opłata za salę wielofunkcyjną za godzinę
(brutto)
30 opłata za kuchnię z naczyniami
za godzinę
(brutto)
25

opłata za salę widowiskową z zapleczem kuchennym bez naczyń dla placówek oświatowych, Rad Rodziców, organizacji społecznych na zabawy i bale sylwestrowe (brutto)

310,00
+ media
wg wskazań
liczników

   

 

Ryczałt za wywóz śmieci: 25,00 za 1 dzień 

 

CENNIK  ZA WYPOŻYCZENIE

 

Wypożyczenie stołu
(1 szt.) (brutto)

Wypożyczenie krzesła
(1 szt.) (brutto)

Wypożyczenie obrusu
(1 szt.) (brutto)

9,00 – duży
4,50 – mały

5,50

3,50