Zespół Śpiewaczy „Górzanie”

Historia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry powstał w 1992 roku. Zespół powstał przy kościele, z inicjatywy księdza Piotra Zegrodzkiego i organisty Antoniego Botora.

Początkowo tworzyli chór kościelny, z czasem jednak przestało im to wystarczać i zaczęli śpiewać utwory folklorystyczne. Członkowie Zespołu oprócz pieśni kościelnych zaczęli do repertuaru włączać również pieśni ziemi pszczyńskiej. Po latach repertuar zaczął się powiększać. Zespół prezentuje folklor śląski ze szczególnym uwzględnieniem pieśni z rejonu powiatu pszczyńskiego.

Ze swoim repertuarem występują od lat na Festiwalu Folklorystycznym w Miedźnej, w Przeglądzie Kolęd w Bojszowach, Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej w Suszcu, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.

Kierownikiem Zespołu jest Pan Paweł Libera a instruktorem muzycznym Pan Tomasz Kozieł.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora Zespołu, organizuje i finansuje wyjazdy Zespołu na przeglądy.


Próby Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

Próby Zespołu Śpiewaczego „Górzanie” odbywają się w Domu Socjalnym w Górze
w każdy wtorek w godzinach od 18.00 do 20.00