AKCJE W WAKACJE

 

Zapraszamy na AKCJE W WAKACJE z Gminnym Ośrodkiem Kultury 🙂

Do pobrania:

akcje w wakacje (wycieczki, warsztaty, wydarzenia…)

zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka (wypełnić gdy dziecko jedzie samo)

oświadczenie rodzica/opiekuna (wypełnić gdy dziecko jedzie z opiekunem)

zgoda na udział dziecka w warsztatach/zajęciach