Akcje w wakacje

do pobrania:

oferta wakacyjna

zgoda na udział dziecka w warsztatach zajęciach

zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę

oświadczenie rodzica na wyjazd z dzieckiem na wycieczkę