XXIV Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dorosłych, XXIII Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży wraz z X Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „JAK CIE WIDZÓM – TAK CIE PISZÓM”

Zapraszamy zespoły ludowe Ziemi Pszczyńskiej do udziału  w XXIV Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych, XXIII Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży wraz z X Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 maja 2018 r.

Do pobrania: