Protokół Komisji XXII RFFDiM, XXIII RFFD wraz z IX PLSŚ „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

Protokół Komisji
XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży
XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych

IX Parady Ludowego Stroju Śląskiego
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”

 
pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

Komisja w składzie:

 

Agnieszka Szymula – etnolog, kustosz w Dziale Etnologii Muzeum Miejskiego w Tychach. Autorka wykładów, artykułów i publikacji dotyczących śląskiej kultury ludowej oraz scenariuszy wystaw etnograficznych, m.in.: „Stroje ludowe w woj. śląskim”, „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej”. Nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w kategorii „wystawy”.
Ponadto:
– pomysłodawczyni i koordynator projektów badawczych realizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach: Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej oraz Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego;
– organizator wycieczek edukacyjnych propagujących dziedzictwo kulturowe woj. śląskiego (projekty: Pokażę Ci Górny Śląsk, Pokażę Ci ziemię pszczyńską, Szlakiem tyskich kościołów) oraz cyklu Spotkań z Tradycją prezentującego tradycje historycznej ziemi pszczyńskiej i ziem sąsiednich;
– inicjatorka i realizatorka ogólnopolskich konkursów: Święty Franciszek w sztuce ludowej oraz Św. Krzysztof w sztuce ludowej. Etnograf, pracownik Działu Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej Muzeum Miejskiego w Tychach;

 

Alojzy Lysko – znawca historii i kultury Górnego Śląska, pisarz, autor wielu artykułów i prac literackich, pomysłodawca Parady, animator kultury ludowej, Honorowy Obywatel Gminy Miedźna;

 

Przewodniczący – dr Grzegorz Odoj – etnolog i antropolog kulturowy, pedagog. Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego oraz w Katedrze Dziennikarstwa Akademii Ignatianum. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu etnologii Śląska i pogranicza śląsko-zagłębiowskiego. Popularyzator kultury i folkloru górnośląskiego. Współpracuje z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi (prasa, radio, telewizja) jako ekspert w zakresie problematyki regionalnej i społeczno-kulturowej. Współtwórca programów kursów i warsztatów dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej i wielokulturowej.
Po obejrzeniu w dniu 27 maja 2017 r. występów konkursowych 18 zespołów, oceniając strój, język, rekwizyt, śpiew i taniec, wierność tradycji ludowej regionu pszczyńskiego, ogólny wyraz prezentacji postanowił przyznać nagrody następującym Zespołom:
Kategoria Przedszkola:

I miejsce Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z Przedszkola nr 2 w Woli
II miejsce exaequo
Zespół Regionalno — Wokalny „Skrzaty” z Przedszkola nr 1 w Woli
oraz Zespół „Cwergi” z Przedszkola we Frydku
III miejsce
Zespół „Maśloczki” z Przedszkola w Górze
Kategoria Szkoły:
Zespoły Pieśni i Tańca

 

I miejsceZespól Pieśni i Tańca „Frydkowianie” ze Szkoły Podstawowej we Frydku

Zespoły Śpiewacze

 

I miejsceZespół Śpiewaczy „Małe Jankowianki” ze Szkoły Podstawowej z Jankowie

Nagrodę Grand Prix XXII Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w postaci Wolanki otrzymuje Zespól Pieśni i Tańca „Knefliki” z Przedszkola nr 2 w Woli
Kategoria Dorośli:
Zespoły Śpiewacze
I miejsce Zespół Pieśni „Kobiórzanie” z Kobióra
II miejsce Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Wisły Małej
III miejsce
ex aequo
Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Łąki
Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Woli
Zespoły Obrzędowe
I miejsce Zespół Ludowy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic
II miejsce Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie” z Bojszów
Zespoły Pieśni i Tańca

 

I miejsce             Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice” z Rudołtowic

Nagrodę Grand Prix XXIII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych w postaci Wolanki otrzymuje: Zespół Ludowy „Ćwikliczanie” z Ćwiklic
W tegorocznej edycji XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży XXIII Regionalnego Festiwalu Zespołów Dorosłych i IX Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego brało udział 18 zespołów – 6 zespołów dziecięcych i 12 zespołów dorosłych.

Tegoroczna edycja Festiwalu różniła się od poprzednich nie tylko tym, że odbywała się w plenerze, ale również w repertuarze wykonawczym. Zdaniem jurorów trudno w tym roku jednoznacznie ocenić poziom wykonawstwa i specyfikę repertuarową. Dominowała bowiem różnorodność, wielowątkowość, a przy tym dostrzec można było nowe tropy i pomysły wykonawcze. Pewnym fenomenem w przypadku zespołów śpiewaczych, zwłaszcza a capella, była dominacja sacrum, czyli repertuaru o charakterze religijnym, i to w wielu przypadkach o archaicznych korzeniach.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w niektórych prezentacjach dominował klimat plebejskiej, przaśnej, a niekiedy wręcz dosadnej śląskiej zabawy. Była to zasługa samych wykonawców, którzy – co niekiedy widać było bardzo wyraźnie – mocno identyfikowali się ze swoimi scenicznymi rolami. Można wręcz zauważyć, że na scenie zachowywali się bardzo autentycznie, byli po prostu sobą w swojej naturalności i spontaniczności.

Jak w poprzednich latach, tak i teraz jurorzy podkreślili dbałość o detal i autententyzm strojów ludowych i ich właściwy związek z konkretną sytuacją kulturową. Było to niewątpliwie dodatkowym walorem Festiwalu.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż po dwudziestu trzech edycjach tej ważnej imprezy kulturalnej ogromnym jej kapitałem jest niezwykle doświadczona kadra instruktorów, która ze świadomością misji kulturotwórczej przygotowuje występy swoich podopiecznych. Jest to niezwykle istotne dla kształtowania współczesnej śląskiej tożsamości w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Utwierdza to członków Komisji w przekonaniu, że przekaz tradycji regionalnej i związany z nią proces edukacyjny jest w gminie właściwie ukierunkowany i realizowany.

Osobne słowa podziękowania należy skierować do władz samorządowych, które pomimo różnorakich trudności i problemów z należytą powagą odnoszą się do pielęgnowania śląskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Alojzy Lysko
Agnieszka Szymula
dr Grzegorz Odoj
27 maja, 2017 r.