DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

 

 

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i multimedialny do Domu Kultury w Woli

Kwota dofinansowania  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 58.000,00