Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na wycieczki w czasie wakacji letnich 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI
W CZASIE WAKACJI LETNICH 2017 R. 

 

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedziba w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola
godziny otwarcia: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)
telefon: 32 211 83 91;   448 92 54 ;   512 237 423
strona internetowa: www.gok.miedzna.pl,  email: gok@miedzna.pl
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na wycieczki w czasie wakacji letnich 2017 r.

 

II. POSTĘPOWANIA OGÓLNE:

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI W CZASIE WAKACJI LETNICH 2017 R.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy PZP.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa transportowa tj. przewóz uczestników wycieczek organizowanych podczas wakacji letnich dotyczy 13 wyjazdów w  miesiącu lipcu i sierpniu, zgodnie z planem szczegółowym dołączonym do oferty jako formularz ofertowy – załącznik nr 1.