„Strōny ziemi pszczyńskiej”

Kwartalnik „Strōny ziemi pszczyńskiej” w cenie 10 zł można nabyć w biurze GOK.

W numerze m.in. Wspomnienia nauczyciela Władysława Więcława, który pracował w Szkole Podstawowej w Woli.