Protokół z posiedzenia Komisji dotyczący zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych