Protokół XXII Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli dziękują wszystkim zespołom, reżyserom, instruktorom a przede wszystkim aktorom za udział w XXII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” 🙂

 

 

 

Do pobrania:

protokół jury