Piknik Strażacki

Piknik Strażacki dla wszystkich mieszkańców wraz z dziećmi – 21 kwietnia br., boisko przy ZSP w Woli.