• WYJAZD DO TEATRU
  • GRZYBOBRANIE
  • ZAPRASZAMY NA NARODOWE CZYTANIE 9 WRZEŚNIA – OGRÓD CENTRUM KULTURY W WOLI
  • PIERWSZY KONCERT MUZYKI DAWNEJ W KOŚCIELE P.W. ŚW. BARBARY W GÓRZE
  • ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA – SEZON 2021/2022

KONCERTY MUZYKI DAWNEJ – MUZYKA W KOŚCIOŁACH

            Wspaniała wiadomość!   Mamy TO! Dostaliśmy 15 000,00 zł dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021 Narodowego Centrum Kultury  na organizację wydarzenia kulturalnego – cyklu bezpłatnych Koncertów Muzyki Dawnej w zabytkowych kościołach w Miedźnej, Grzawie i Górze oraz w kościele w Woli.Koncert odbędą się we wrześniu i październiku. Szczegóły już wkrótce na plakatach, stronie oraz na Faceboku. https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/wyniki-naboru-2021

Czytaj więcej >>