• ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W SEZONIE 2022/2023
  • Zapraszamy na wydarzenie – Młodzi „Przebudzeni” dla mieszkańców gminy Miedźna
  • ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE W GÓRZE 2022r.

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIE KULTURALNE „TEMAT RZEKA”

Zapraszamy na ciekawe wydarzenie dla rodzin z dziećmi i nie tylko „TEMAT RZEKA”. To wydarzenie kulturalne o tematyce związanej z wodą oraz rzeką Wisłą stanowiącą ważny element środowiska naturalnego w gminie. Zachęcamy również do zgłaszania swoich zdjęć oraz prac plastycznych. UWAGA! Termin składania prac na konkursy został wydłużony do 09.09.2022 r. „TEMAT RZEKA” to tytuł projektu realizowanego w ramach inicjatyw kulturalnych „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury”. #NCK #dk+      

Czytaj więcej >>

„TEMAT RZEKA” – Projekt w ramach inicjatyw lokalnych „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach fotograficznym i plastycznym o tematyce związanej z rzeką Wisłą. „TEMAT RZEKA” to tytuł projektu realizowanego w ramach inicjatyw kulturalnych „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury”. #NCK #dk+   Do pobrania regulamin i formularz zgłoszeniowy: Regulamin konkursu Temat Rzeka 2022 Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej do konkursu Temat Rzeka 2022 (1) Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej do konkursu Temat Rzeka…

Czytaj więcej >>

MÓJ – TWÓJ – NASZ KAWAŁEK KULTURY

Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego  Gminy Miedźna, zrealizowana w ramach projektu „Mój – Twój – Nasz kawałek kultury”, będącego częścią programu DK+ Inicjatywy Lokalne Edycja 2022 Narodowego Centrum Kultury. Prezentowany raport to efekt prac warsztatowych i analizy danych zastanych, prowadzonych w 2022 roku w naszej gminie. Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim osobom, które pomogły nam w przeprowadzeniu działań badawczych! Do pobrania: Diagnoza DK+    

Czytaj więcej >>

XXVIII Regionalny Przegląd Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”

Zapraszamy do udziału i włączenia się w dzieło tworzenia historii regionu i Zespołu „Śląsk”. Organizatorzy Przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski oraz Telewizja TVS, przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych, zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w 28. edycji „Śląskiego Śpiewania”. Tegoroczna edycja „Śląskiego Śpiewania” nawiązuje do zbliżających się wydarzeń związanych z jubileuszem 70-lecia działalności artystycznej Zespołu „Śląsk”. Włączenie do repertuaru Przeglądu…

Czytaj więcej >>