NABÓR WNIOSKÓW NA INICJATYWY LOKALNE 2022

Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie zgłoś je do konkursu „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli, GOK Miedźna. Przelej swój pomysł na papier i wyślij go do nas. Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą mailową na adres: gok@miedzna.pl w terminie do dnia 10.06.2022 r.
Przed naborem wniosków zapraszamy na warsztaty pisania projektów, które odbędą się 25.05.2022 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Woli.
Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej inicjatywy wynosi 10 000 zł brutto. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 14 listopada 2022 r.
 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022″.
#DK+#NCK
 
Do pobrania;