MÓJ – TWÓJ – NASZ KAWAŁEK KULTURY

Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego  Gminy Miedźna, zrealizowana w ramach projektu „Mój – Twój – Nasz kawałek kultury”, będącego częścią programu DK+ Inicjatywy Lokalne Edycja 2022 Narodowego Centrum Kultury.

Prezentowany raport to efekt prac warsztatowych i analizy danych zastanych, prowadzonych w 2022 roku w naszej gminie.

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim osobom, które pomogły nam w przeprowadzeniu działań badawczych!

Do pobrania:

Diagnoza DK+