Miedźniański Ul

 

Wójt Gminy Miedźna zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gminy Miedźna „Miedźniański Ul” – przyznawanej za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.

Głównym celem nagrody jest uhonorowanie oraz wyrażenie uznania dla miedźniańskich twórców, animatorów kultury, podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, w sposób szczególny zaangażowanych w pracę na rzecz kultury, przyczyniających się do tworzenia, upowszechniania, ochrony oraz rozwoju kultury w gminie Miedźna.

Serdecznie zachęcam do udziału w tym wydarzeniu poprzez zgłaszanie kandydatur do dnia 30 maja 2019 r. – osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli lub drogą pocztową /decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury/ – zgodnie z załączonym poniżej regulaminem oraz wnioskiem.

Do pobrania: