MIEDŹNIAŃSKI UL

Do 30 maja 2021 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.

Nagroda przyznawana jest za działalność kulturalną, zaangażowanie w prace na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. Przyznaje się ją osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, organizacjom pozarządowym, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej jako – doroczną nagrodę Gminy Miedźna, którą stanowi statuetka „MIEDŹNIAŃSKI UL”, dyplom oraz nagroda pieniężna.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

  • instytucje działające w sferze kultury,
  • stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
  • placówki oświatowe,
  • organizacje społeczne,
  • mieszkańcy gminy Miedźna w liczbie co najmniej 50,
  • Wójt Gminy Miedźna.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie. 

Już od dzisiaj można zgłaszać swoich kandydatów.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek