Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Szkolimy się w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.  Gminny Ośrodek Kultury jest jednym z 200 beneficjentów programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.