INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDŹNA

WAŻNE ➡️Dla mieszkańców Gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z uwagi na uzależnienia, współuzależnienia oraz w związku z przemocą domową, uruchomiono punkty informacyjno-konsultacyjne w poniższym zakresie:
✅Porady i konsultacje w zakresie uzależnień w każdy wtorek w godzinach od 15.00 – 18.00 w Woli ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 29 oraz w Górze ul. Długa 41 (Ośrodek Zdrowia — Biuro Sołtysa), w każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 15.00 do godziny 18.00.
📜Termin spotkania należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu ☎️519 877 769.
✅Porady prawne w zakresie prawa rodzinnego dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin z problemem uzależnienia odbywają w Woli ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29)
📜Termin porady należy ustalić w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli pod numerem telefonu ☎️(032) 211 82 51 w godzinach pracy Ośrodka.
✅Porady psychologiczne udzielane są w punkcie co drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 18.00, Wola ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29).
📜Termin należy ustalić pod numerem telefonu ☎️519 693 400 w dniach: poniedziałek, środa, piątek, w godzinach od 10:00 do 12:00
✅Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży u których występują zaburzenia psychiczne będące m.in. wynikiem funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej.
Konsultacje udzielane są w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a.
📜Termin wizyty należy ustalić pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli pod numerem telefonu ☎️798 588 999 w godzinach pracy Ośrodka.
Ponadto informujemy, że Gmina Miedźna w trosce o mieszkańców zawarła umowę na realizację usług w formie m.in.: terapii psychologicznej, psychoterapii, terapii rodzinnej i terapii małżeńskiej, dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy domowej.
Pomoc w w/w formie udzielana jest na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli oraz zgłoszenia się w wyznaczonym terminie ustalonym podczas rejestracji pod numerem telefonu ☎️690 299 600 w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a