INFORMACJA ! STWÓRZ Z NAMI STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY MIEDŹNA NA LATA 2024-2030

18 maja 2023

Szanowni Mieszkańcy Urząd Gminy Miedźna przystępuje do prac analityczno-badawczych nad opracowaniem nowego dokumentu Strategii Rozwoju naszej Gminy, która stoi przed wieloma wyzwaniami w najbliższej przyszłości. Oprócz prac analitycznych, częścią prac będzie również przeprowadzenie badania ankietowego. Chcemy, by dokument Strategii był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców Ponieważ dokument ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą…

Read More >>