Bezpłatne zajęcia komputerowe i językowe

13 marca 2019

Informujmy, iż firma Code Training Sp. z o.o. będzie organizować szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz korzystania z komunikatorów, a także nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, firma zapewnia dostęp do komputerów…

Czytaj więcej >>