FERIE Z GOK

11 stycznia 2019

      Do pobrania: zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka na wycieczkę oświadczenie rodzica/opiekuna (wypełnić gdy dziecko jedzie z opiekunem) zgoda na udział dziecka w zajęciach  

Czytaj więcej >>